Hot stone

Een hot stone massage is een massage van het lichaam met stenen van ongeveer 45 graden Celcius. Vandaar de naam hot stone. De hitte en de ‘druk’ van de stenen dringen diep door in de spieren. De hot stone massage verlicht spanningen en geeft je nadien veel energie.

Warmte en ontspanning

De stenen worden ondergedompeld in een warmwaterbad en eerst op de aandachtsgebieden van het lichaam neergelegd. Hierdoor kan het lichaam wennen aan een aangename warmte en ontspanning. De stenen geven een zekere druk, die je kunt vergelijken met een rekoefening. Bij het wegnemen van de steen merk je dit het beste.
Na een legging van de hot stones op het lichaam word je verder los gemasseerd met de warme stenen en olie. Hot stone massage zorgt voor een diepe relaxatie en ontgiftiging.
De massage bestaat vooral uit lange rustige en cirkelvormige strijkingen.  Door de combinatie van warmte en beweging werkt de massage dieper in op het spierweefsel. Dit is extra effectief. Een hot stone massage draagt bij aan het zelfherstel van het lichaam, voert afvalstoffen af, stimuleert de organen en brengt het lichaam meer in balans.

Contra-indicaties

Iedere massage heeft een doel, maar ook een aantal belangrijke contra-indicaties (wanneer mag men niet gemasseerd worden).
* Hartklachten en/of hartafwijkingen: door ontspanning kan het hartritme dalen (tenzij u toestemming heeft van arts)
* Zeer ernstige vaataandoeningen: kans op beschadiging van de verzwakte vaten door de druk van een massage
* Koorts: massage zal de verhoogde stofwisseling verergeren
* Algemene infectieziekten: verkoudheid, griep, keelontsteking etc, massage zal de symptomen verergeren
* Te veel pijn of extreme vermoeidheid: het lichaam kan de massageprikkels dan onvoldoende of slecht verwerken
* Besmettelijke huidziektes: door prikkeling van het proces bestaat er kans op uitbreiding of besmetting van derden
* Steenpuist(en): uitbreidingsgevaar of besmetting van derden
* Slechte algehele gezondheid.
* Neurogene klachten: uitstralende pijn (hernia)
* Traumatische klachten: grote open wonden
* Orthopedische klachten: (klachten met uw botten)
* Trombose
* kanker